Thmey Thmey 25
ឧត្តរមានជ័យ
2 ថ្ងៃ . ឧត្តរមានជ័យ សមាជិកសមាគម​តាសក់​ផ្អែម​ខេត្ត​ឧ​ត្ត​រ​មានជ័យ កំពុង​បាន​ផលពី​ដំណាំ​តាសក់​ផ្អែម​របស់ខ្លួន

សមាជិកសមាគម​តាសក់​ផ្អែម​ខេត្ត​ឧ​ត្ត​រ​មានជ័យ កំពុង​បាន​ផលពី​ដំណាំ​តាសក់​ផ្អែម​របស់ខ្លួន

2 សប្ដាហ៍ . ឧត្តរមានជ័យ ក្រៅពី​បង្រៀន លោកគ្រូ លីវ សុខុម ឆ្លៀត​ភ្ញាស់​កូន​មាន់​លក់បាន​ប្រាក់​ពី​២-៤​លាន​រៀល​ក្នុង​មួយខែ​

ក្រៅពី​បង្រៀន លោកគ្រូ លីវ សុខុម ឆ្លៀត​ភ្ញាស់​កូន​មាន់​លក់បាន​ប្រាក់​ពី​២-៤​លាន​រៀល​ក្នុង​មួយខែ​